Satellietgroep programs Badgast - research based artist in residence, outdoor cinema and talks, all concerning the sea. Badgast is located in the middle of the surfing village FAST, the Urban Beach Community at the turning point of boulevard and harbor in The Hague at Scheveningen.  Photo: Rob te Riet.

Open air Cinema at Sea @ Badgast. Satellietgroep invites guestcurators to compose screeningnights about the sea, starting form their own works. Photo: Rob te Riet.

Free open air exhibition ‘Zeespiegel’ (‘Mirror on the Sea’) on the boulevard of The Hague Scheveningen. Open day and night.
On the new boulevard 5 kiosks are built. Kiosk 3, 4 and 5 open spring 2012. Kiosk 1 and 2 follow spring 2013. Together the 14 illuminated photopanels on the kiosks are a public exhibition. The distance between the kiosks is 500 meters. The boulevard of Scheveningen is easily accessible by public transport or bicycle.  QR codes link to more online information and documentation.

The exhibition is Composed with artworks of 25 artists in residence of Badgast, locals en professionals.composed by Satellietgroep with works of 25 artists in residence of Badgast, locals and professionals, curated by Jacqueline Heerema, narratives by philosopher Bram Esser, designed by Studio Duel.


KIOSK 5: ADAMA (OPEN 2012)
KUSTTOERISME / COASTAL TOURISM
Onderzoeken naar culturele identiteit en toerisme, erfgoed en ‘invented traditions’ (uitgevonden tradities) in een maakbaar landschap.
Research on cultural identity and tourism, heritage and invented traditions in man made landscape.
Participants: Giuseppe Licari & Cristina Ampatzidou, Muzee Scheveningen, Nathalie Fixon & Nadine O'Garra, Sjaak Langenberg & Rosé de Beer, Gemma Pauwels, Satellietgroep, Bram Esser, Mariëlle Videler, Jos van der Broek, familie Pronk, Haags Gemeentearchief, Rana ElNemr.

KIOSK 4: IMMETJE (OPEN 2012)
KUSTSCENARIO’S / COASTAL SCENARIOS
Nederland heeft een rijke culturele en innovatieve relatie met de zee. De blijvende noodzaak van kustbescherming door zeespiegelstijging in verleden, heden en toekomst is voor iedereen van belang.
The Netherlands has a rich cultural and innovative relationship with the sea. The ongoing necessity for coastal defense due to rising sea level in past, present and future is important for everyone.
Participants: Truman Show, Floris Kruidenberg, Eliane Esther Bots, Bram Esser, Danilo Murru, Jan de Graaf, Rijkswaterstaat/Joop van Houdt, gemeente Den Haag/DSO/Gielijn Blom, De Solà-Morales/Age Fluitman, Atelier Kustkwaliteit/TU Delft, Urbanism, Satellietgroep, Aram Tanis & Jacolijn Verhoef, Ineke Mahieu, Collabor (Johanna Reiner & Johannes Hoffmann), Isebuki (Andrea Kessler & Bernhard Faiss), Theo Jansen, Loek van der Klis.

KIOSK 3: HANNE (OPEN 2012)

PUBLIEKE RUIMTE AAN DE KUST / COASTAL PUBLIC SPACE
Van wie is de zee? Projecten over toe-eigening en wonen in een toeristisch kustgebied met jaarlijks 12 miljoen bezoekers. Over de invloed van veranderingen aan zee op mensen, leefgemeenschap en leefomgeving.
To whom belongs the sea? Projects on appropriation and living in a coastal tourist area with 12 million visitors each year. About the influence of coastal changes on people, communities and environment.
Participants: Rob te Riet, familie Tintelo, Vesta Kroese, Janine Schrijver, Francois Lombarts, Nathalie Fixon & Nadine O'Garra, Karel Kulk, familie Fehling, Satellietgroep, Bram Esser, familie Pronk, Bunkermuseum, David Horvitz, Theo Mahieu, Fabrice Schomberg, Floris Scheplitz.

KIOSK 2: FONGER (OPEN 2013)

KUSTVERLANGEN / COASTAL LONGING
Projecten over de druk op publieke ruimte en het verlangen of de illussie om aan zee te kunnen ontsnappen.
Projects about lack, longing and presumption of public coastal space.
Participants: Rob te Riet, Satellietgroep, Bram Esser, James Geurts, Wipke Iwersen, Channa Boon, Maarten de Kroon, Zeger Reyers, Cevdet Erek, Filip Jonker, Marten Winters, Frank Dean (Frank Bloem & Edwin Deen), Thijs Molenaar, Janine Schrijver, Ray Max, Peter Zuiderwijk, Jhoeko, Chris Dobrowolski, Eric van Straaten.

KIOSK 1: ROB (OPEN 2013)

KUSTONDERZOEK / COASTAL RESEARCH
Onderzoeken in de marges van het kustlandschap.
Research into the margins of the coastal landscape.
Participants: Isebuki (Andrea Kessler & Bernhard Faiss), Bram Esser, Satellietgroep, F.A.S.T.,  Refunc, Andries Micke, Boris Duijneveld, Lidewij Corstiaans, Sieko Kloosterhuis, Janine Schrijver, Ray Max, Jesse Skolnik, Ronald Boer & Valerie Dempsey, Thijs Molenaar, Annechien Meier & René Jansen.

Photo: Rob te Riet

Photo: Rob te Riet

Photo: Rob te Riet