Geschiedenis

In 2004 kwamen vertegenwoordigers van stichting Ruimtevaart, vereniging het Binnenhof, Theater Zeebelt, muziekensemble LOOS en de gemeente Den Haag (dienst OCW) gezamenlijk tot een plan voor de culturele broedplaats DCR.

De gemeente Den Haag wees het voormalig kantoorpand van de elektriciteitfabriek aan het De Constant Rebecqueplein aan als locatie.

Vanaf maart 2005 werd er – voornamelijk door deelnemers van de DCR zelf – verbouwd, terwijl het pand ook meteen in gebruik genomen werd.

In afwachting van de gebruiksvergunning was het pand nog niet voor grote groepen bezoekers toegankelijk, maar tijdens de maandelijkse StandUp avonden leerden de gebruikers elkaar kennen en ontstonden de eerste samenwerkingen.

De ateliers, gastateliers, expositie-ruimten, studio’s, ontmoetingsplekken en werkplaatsen zijn inmiddels praktisch af en het pand wordt begin 2008 officieel geopend.

DCR deelneemster Ellen Rodenberg hield een weblog bij over de verbouwing en de (StandUp) activiteiten tijdens de verbouwing.

Interviews met betrokkenen

 

Mysterie guest 1: Judith Schoneveld

 

Mysterie guest 2: Maarten Schepers (St Ruimtevaart en initiatiefnemer DCR)

Mysterie guest 3: Hanna Boender (Zakelijke leiding Zeebelt, en medeoprichter + zakelijke leiding DCR t/m 2011)

Mysterie guest 4: Peter van Bergen (Loos, medeoprichter DCR)

Mysterie guest 5: Thera Kovalinka (Gemeente Den Haag)