Ateliers in de DCR

Er zijn ongeveer 40 individuele werkruimtes in de DCR, variërend van 20-70 m2. DCR-deelnemers werken als professional in de creatieve sector en onderschrijven de doelstellingen van de DCR: samenwerking en uitwisseling tussen de verschillende kunstdisciplines en instellingen binnen én buiten het pand. De huurder dient de ruimte te gebruiken voor beroepsmatige artistieke activiteiten; deze activiteiten mogen geen primair commercieel doel hebben. Er wordt van alle huurders een betrokken houding verwacht ten opzichte van de DCR en haar activiteiten.

Aanmelden voor atelierruimte

Om voor een werkruimte in aanmerking te komen dien je te voldoen aan het bovenstaande, en een aanvulling te zijn op de huidige samenstelling binnen het pand; gestreefd wordt naar een bezetting met kwaliteit en diversiteit.

Wil je je inschrijven voor een werkruimte? Lees de informatie op deze pagina goed door en vul hier het aanmeldformulier in. Na inschrijving wordt de aanvraag voorgelegd aan een toelatingscommissie van 5 mensen uit de DCR.

Kosten

Er wordt onderscheid gemaakt tussen startes en zij die al langer een beroepspraktijk hebben. Starters zijn makers die niet langer dan drie jaar geleden (vanaf de maand van afstuderen) hun eerste creatieve vakopleiding hebben afgesloten, doorgaans een bachelor-opleiding.

Startende kunstenaars betalen een huur van € 27,84 per m2 per jaar.
Kunstenaars met een eigen beroepspraktijk betalen € 39,00 per m2 per jaar.

Startende vormgevers/bedrijven/maatschappen betalen € 61,44 per m2 per jaar.
Voor ervaren vormgevers/bedrijven/maatschappen geldt een tarief van € 72,48 per m2 per jaar.

Iedere individuele deelnemer in de DCR huurt minimaal 20 m2.
Het delen van werkruimte is alleen mogelijk voor mensen die een gezamenlijke beroepspraktijk hebben (artistieke duo's, bedrijven).

Buiten de huur dient er € 36,50 per m2/per jaar betaald te worden als voorschot op de servicekosten (o.m. energie, water, schoonmaak, afval, organisatie, glasvezel-internet).

Er wordt 21% BTW geheven over de huur- en servicekosten.

Er wordt eenmalig €50,- als sleutelborg en €50,- voor administratiekosten in rekening gebracht.

Alle bovengenoemde bedragen zijn onder voorbehoud.